om humlans eko

VISION & VÄRDEGRUND

VEM ÄR HUMLANS EKO?

VISION

Humlans EKO vänder hopplöshet till handlingskraft i det lilla genom att fokusera på rekreation, pollinering och biologisk mångfald. Genom att skapa trivsamma mötesplatser där det finns plats för både aktivitet och vila, arbete och fritid investerar jag i både din och planetens hälsa.

VÄRDEGRUND

Balans mellan aktivitet och vila, balans mellan arbete och fritid, balans mellan dagens utnyttjande av naturen och återuppbyggandet av densamma. Balans i en långsiktigt hållbar cirkulär ekonomi.

Samarbete med naturen och ekosystemet. Samarbete mellan dig som kund och mig som entreprenör. Samarbete med andra kompetenser och berörda i samhället.

Nyfikenhet för den vackra, unika och mångfacetterade naturen. Nyfiken på dig och dina behov som kund. Nyfiken på ny kunskap, metoder och arbetssätt som bidrar till att nå vår vision om en bra hälsa för dig och planeten Jorden.

Tillförsikt för den egna och naturens förmåga att skapa en positiv förändring och handlingskraft. Tillförsikt om att vi har förmågan att lämna över en planet med hög biologisk mångfald och begränsad klimatpåverkan till kommande generationer. Där det är möjligt väljer vi batteridrivna maskiner som drivs på el från förnyelsebar energi.

Närhetsprincipen Genom att i huvudsak arbeta i närområdet, i södra Stockholm så minskar behovet av långa transporter, vilket leder till låga utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Det gör också att min tid kan användas effektivt för att skapa vackra miljöer istället för att sitta i långa bilköer. Vid inköp så strävar jag efter att hitta leverantörer så nära som möjligt tillsammans med höga krav på miljö- och kvalitetsarbete.

 

priser

DESIGN & TRÄDGÅRDSTJÄNSTER

Konsultation och rådgivning hos kund, 2 tim: 3000 kr inkl.moms Tilläggstid: 825 kr inkl. moms/tim. Resa och eventuell logi debiteras utöver faktiska kostnader.


Designförslag - pris inklusive moms. En enkel ritning med växtförslag och andra åtgärder.

  • Balkong eller pallkrage 1500 kr inkl. moms
  • Radhusträdgård/mindre villaträdgård under 500 kvm, 5000 kr inkl. moms
  • Mellanstor trädgård, 500 - 1000 kvm, 10 000 kr inkl. moms
  • Större trädgård eller flerfamiljshus, begär offert.

Skötselplan, begär offert.


Beskärning, plantering & övrigt trädgårdsarbete: 650 kr inkl. moms/tim. Möjlighet till RUT-avdrag. Vad kan ingå?. Sök på "RUT-avdrag" på www.skatteverket.se eller skicka en förfrågan.


Växtförmedling Beställning av växter i samband med design och skötselplan, enligt offert. Styckpris på växter och annat trädgårdsmaterial.

FÖRELÄSNINGAR

Temaföreläsningar, 2h

Prisexempel: 3000 kr inkl. moms.

Med reservation för tillägg för eventuell lokalhyra, resekostnader m.m.

Övriga föreläsningar och utbildningar utifrån kundens önskemål

Jag erbjuder skräddarsydda föreläsningar och utbildningar inom biologi, kemi, trädgård, miljö och hållbar utveckling. Begär offert.

Humlans EKO startades som enskild näringsverksamhet av Carina Björndahl sommaren 2019. Företaget vänder sig till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, skötselföretag, förvaltare, skolor och andra utbildningssamordnare som sköter om och har intresse för trädgård, odling och hållbarhetsfrågor. Genom ökad kunskap och aktiv handling kan våra kunder vara med och göra en verklig skillnad för den biologisk mångfalden och vara med och bidra till hållbara ekosystem. Vårt samarbete med olika kunder kan leda till en integrerad del i företagets miljöledningssystem och skapa meningsfullhet i olika personers livsstil eller på olika arbetsplatser.

Humlans EKO är registerade hos Skatteverket för F-skatt och moms och har

företagsförsäkring via Svedea, bland annat ansvarsförsäkring och avbrottsskydd.

VÅR KOMPETENS

Jag, Carina Björndahl kallar mig för pedagogisk trädgårdsmästare och biolog med en kreativ ådra och sinne för detaljer. Jag älskar att ha fingrarna i den svarta myllan och får både frö och människor att växa. Jag har även förmåga att förklara komplicerade sammanhang i både ord och bild.

UTBILDNINGAR

  • Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap, YH -utbildning 400 p, aug 2017-april 2019 Skillebyholm i Järna. Trädgårdsmästarpraktik på Rosendals trädgård och Tylömarks trädgård AB i Stockholm samt Nibble handelsträdgård i Järna.
  • Lärarexamen mot grundskolans senare år och gymnasiet, jan 2004 – juni 2005, Karlstads Universitet. Lärarlegitimation i biologi, kemi, hållbart samhälle, Naturvetenskaplig specialisering samt Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande försöksutbildning.
  • Filosofie Magisterexamen i biologi, aug 1998 – juni 2003, Karlstads universitet. Inriktning ekotoxikologi och hormonstörande ämnen på fisk.
  • Hälso- och sjukvårdslinjen till undersköterska och mentalskötare, jan 1985 – dec 1987, Landstingets vårdskola

ERFARENHET

Snösätra Norra Fritidsförening sen 2013 Egen odling av grönsaker, frukt och bär på en odlingslott på 160 kvm. Allt odlas utifrån ekologiska principer på friland och egenbyggt växthus då föreningen är miljödiplomerad. Jag är med i Miljö- och studiegruppen som ordnar kurser om kompost och odling för föreningens medlemmar samt valberedare i föreningen.

Bostadsrättsförening Vårsådden sen 2017 Kring den egna bostadsrätten har Carina startat en odlingsgrupp för de boende för att förbättra utomhusmiljön. Blommor och grönsaker fyller rabatter och pallkragar där möjlighet att kompostera växtavfallet finns.

Skolor och undervisning Jag har arbetat som lärare på Vällingbyskolan, Brännkyrka gymnasium och Kärrtorps gymnasium i Stockholms kommun, Rydsbergsskolan i Lerum, Älvkullegymnasiet i Karlstad och Sannerudsskolan i Kil. Ämnen jag har undervisat i är biologi, kemi, fysik, teknik, matematik, bild samt hem- och konsumentkunskap.

Vård och omsorg Jag har arbetat på Psykiatrisk avdelning i Stockholm, Hemtjänsten och Centralsjukhusets olika vårdavdelningar i Karlstad samt äldreboendet Sannerudshemmet i Kil.

mer inspirationsbilder

FÖRODLA VÄXTER INOMHUS

BLOMSTERPRAKT I RABATTERNA

ODLING I VÄXTHUS & PÅ FRILAND

SKÖRD & FÖRVARING