Humlans EKO
Din personliga trädgårdsmästare i ARBOGA

humlanseko@gmail.com

Jag arbetar med naturen för människors och planetens hälsa! Jag vill skapa trivsamma miljöer där det ges plats för både aktivitet och vila, arbete och fritid, samtidigt som det gynnar rekreation, pollinering och biologisk mångfald.

DESIGN & TRÄDGÅRDSTJÄNSTER

Oavsett om du har en liten balkong eller en stor villatomt kan jag hjälpa dig med din trädgård. Allt från design till beskärning, trädgårdsskötsel och kompostverksamhet. Du får gärna vara med och lära dig om du vill sköta din trädgård på egen hand.

FÖRELÄSNINGAR

Behöver du råd och hjälp kring din trädgård eller annan grönskande miljö? Jag ordnar föreläsningar om ekosystemtjänster, biologisk mångfald, ekologisk odling, kompostering, eller hur du ska designa en trädgård för både människor, växter och djur. Jag kan även ordna andra föreläsningar och utbildningar utifrån kundens önskemål.

EKOSYSTEMTJÄNSTER &
BIOLOGISK MÅNGFALD

Vill du också vara med och bidra till en hållbar värld och samtidigt förbättra rekreationsmöjligheterna i din trädgård?

Genom att utgå från Agenda 2030, de så kallade Globala målen, som antogs av FN:s medlemsländer hösten 2015 så kan alla på olika nivåer i samhället vara med och bidra.

Att arbeta med ekosystemtjänster och biologisk mångfald är ett konkret sätt att kunna omsätta forskarnas rekommendationer i praktisk handling.

Jag fokuserar på de Globala målen:

MÅL 11 - Hållbara städer och samhällen

MÅL 15 - Ekosystem och biologisk mångfald.