föreläsningar

Här är ett axplock av föreläsningar som erbjuds. Andra föreläsningar och utbildningar kan ordnas utifrån kundens önskemål.

att gynna den biologiska mångfalden på min balkong,
kolonilott eller trädgård

Vill du förstå grunderna i trädgårdens ekosystem och arbeta med naturen för att locka pollinatörer och andra nyttodjur till din balkong eller trädgård?Jag går igenom vilka habitat/livsmiljöer som är viktiga samt ger förslag på växter och andra stödjande åtgärder för att bidra till större biologisk mångfald i våra städer.

Skapa bostäder åt trädgårdens alla nyttodjur
& hjälp djuren att klara vintern

Det är inte bara björnar som går i ide när det blir vinter. Det gör även humlor, solitärbin, en del fjärilar, många skalbaggar, igelkottar och spindlar och många fler. Andra djur stannar kvar men kan behöva hjälp att hitta både bostad och mat. Då ökar chansen att du får hjälp av alla nyttodjur med att hålla skadedjuren under kontroll nästa sommar.

- Komposteringens ABC -
Att sluta kretsloppet av näring och gynna mikrolivet i jorden

Varför ska man göra egen jord när man kan köpa färdig på påse? Det är inte så komplicerat som du kanske tror med kompostering. Bor du i lägenhet, har en liten radhusträdgård eller vill att hela bostadsrättsföreningen ska sluta kretsloppet av näring? Jag går igenom grunderna och ger konkrets tips på olika lösningar. Grönsaksrester från köket, växtmaterial och grenar samt ogräs kan bli fin och näringsrik jord i en välskött kompost.

från frö till färdig planta - grönsaker, blommor och kryddor

Vill du ha en balkong eller rabatt med vackra blommor, färska kryddor till grillkvällen eller ekologiska och närproducerade grönsaker och bär.? Jag går igenom grunderna hur du får ett frö att gro och växa till en kraftig och frodig planta. Oavsett om du har en liten budget, bor i lägenhet med ett litet fönster eller en trädgård med växthus och större tomt hittar vi lösningar för alla. Du får många praktiska tips och konkreta förslag.

Välkomna vårens mångfald!
- plantera blomsterlökar, vitlök & förså perenner på hösten

När sommaren går mot sitt slut och semestern är ett minne blott behöver du något att se fram emot! Det kommer en ny vår och sommar! Vill du ha hjälp med att planera en vacker och tidig rabatt med vårlökar? Kan du inte få nog av vitlök och vill stoltsera med en egen vitlöksfläta i köket? Har du liten budget men vill ha massor av blommor från tidig vår till sen höst? Då är det på hösten du ska förbereda dig med att beställa och plantera lökar och knölar, förbereda jorden där du ska odla och så många av de perenner du vill ha.

skötsel av bostadsgårdar
hur kan vi gynna olika ekosystemtjänster i våra städer?

Jag går igenom hur du kan arbeta med ekosystemtjänster kring bostadsgårdar - allt från kartläggning till anvisningar för den som ska utföra uppdragen. Vi går igenom vad ekosystemtjänster är för något och hur de är kopplade till de Globala målen. Visste du att mer än 50 procent av svenska städers grönytor består av gräsmattor? Med en annan typ av förvaltning skulle ni kunna skapa mervärden i form av olika olika ekosystemtjänster. Jag ger exempel på olika skötselåtgärder och användbara verktyg för kartläggning, planering och genomförande. Dessa kan sedan användas vid upphandlingar, skötselplaner eller i ert miljöledningssystem.