Design &

Trädgårdstjänster

TRÄDGÅRDSDESIGN

Har du en solig tomt som som ska ha gott om plats för lek och spring? Söker du en rofylld plats i skuggan, under soliga sommardagar? Vill du kunna skörda egenodlade grönsaker eller plocka in en bukett blommor till köket? Jag utgår från växtplatsen för att skapa optimala förutsättningar för en långsiktigt hållbar trädgårdsmiljö. Ett designförslag visar olika typer av grönytor som träd, rabatter och gräsyta men även hårdgjorda ytor som uteplats, gångvägar m.m med förslag på lämpliga växter.

ZONINDELNINGSKARTA

En zonindelningskarta ger förslag på hur man på en begränsad yta kan skapa livsmiljöer för både människor, växter och djur. Några exempel är rofylld zon, insektsrabatt, social zon, skogsbryn, odlingszon, blomsteräng och aktiv zon.

VÄXTFÖRTECKNING OCH SKÖTSELINFORMATION

Exempel hur det kan se ut:

Solhatt - Echinacea ' Sympathy”

Läge: Sol - halvskugga

Kokardblomster - ”Arizona Red Shades” Läge: Sol

Japanskt blodgräs - 'Rubra'

Läge: Sol - halvskugga

Hosta 'Purple Heart'

Läge: Sol - skugga

Rödbladig alunrot

Läge: sol - halvskugga

Skötsel för rabatten ovan: Planteras i näringsrik och välgödslad trädgårdsjord. Vattna vid behov. Täck gärna rabatten med löv över vintern för att skydda mot frostskador. Ta bort och mylla ner löven i jorden på våren när tjälen gått ur marken. Klipp ner vissna växtdelar på våren när nya skott börjar synas. .

BESKÄRNING, PLANTERING & ÖVRIGA TRÄDGÅRDSTJÄNSTER

Träd, buskar och häckar bidrar till att skapa rumskänsla och skugga i trädgården. Det skapar samtidigt lä och skydd för många djur. En rik blomning från tidig vår till sen höst är till glädje både för de boende och den biologiska mångfalden.

Jag erbjuder följande trädgårdstjänster:

  • Beskärning av buskar, träd & häckar.
  • Växtinköp, plantering och skötsel
  • Gräsklippning & lövkrattning
  • Gödsling med ekologiskt godkända produkter
  • Ogräsrensning
  • Rådgivning

KOMPOSTLÖSNINGAR

Det är viktigt att sluta kretsloppet av näringsämnen och minska på uttaget av våra gemensamma naturresurser. Genom att ta vara på växtmaterial från din trädgård, grenar från beskärningsarbete eller grönsaksavfall från köket kan du själv skapa den bästa jord att odla i. Jag har lösningarna för lägenhet, villa och flerfamiljshus.